'Comb', từ hay bị đọc sai

Từ comb có chữ “b” đứng cuối câm, nên âm /b/ không được đọc. Quan trọng hơn, nguyên âm của từ này không phải “o”.

Nhật Quang

Giáo dục Thứ năm, 11/8/2016, 01:00 (GMT+7)