'Film' - từ tiếng Anh thường phát âm sai

Film rất đơn giản, nhưng hầu hết người Việt phát âm sai. Phần lớn bỏ qua âm /l/ trong từ film và âm /ɪ/ đọc không chính xác.

Giáo dục Thứ bảy, 13/8/2016, 00:00 (GMT+7)