'In hot water' là gì?

Thầy Quang Nguyen có câu 'He's really in hot water with his mom'. Liệu bạn có thể biết được nghĩa và cách phát âm của câu này?

Giáo dục Thứ năm, 2/7/2020, 09:58 (GMT+7)