Làm thế nào để 'phóng tên lửa' từ túi trà?

Vỏ của túi trà khi bị đốt cháy sẽ thành tàn tro và bay vút lên. (Naooka.tv)

Giáo dục Thứ bảy, 28/7/2018, 07:00 (GMT+7)

Loading