Phân biệt cách dùng 'during' và 'while'

"During" thường theo sau bởi danh từ, còn "when" và "while" đi cùng một câu.

Theo TalkEnglish

Giáo dục Thứ tư, 16/1/2019, 11:26 (GMT+7)