Phân biệt cách phát âm 'to', 'two' và 'too'

Khi đứng riêng lẻ, ba từ 'to', 'two' và 'too' được phát âm giống nhau nhưng khi đặt trong câu, chúng được phát âm khác.

Giáo dục Thứ bảy, 19/10/2019, 10:38 (GMT+7)