Thủ thuật nhấc một tấm kính chỉ bằng cốc và giấy ăn

Với sự hỗ trợ của lửa và nước, chiếc cốc nhỏ có thể hút tấm kính to hơn gấp nhiều lần và nhấc lên. (Naooka.tv

Giáo dục Thứ năm, 9/8/2018, 04:00 (GMT+7)

Loading