Giấu trời qua biển - kế đầu tiên trong 36 sách lược quân sự cổ đại

Trung Quốc"Giấu trời qua biển", kế đầu tiên trong 36 kế, xuất phát từ việc một vị tướng bày mưu để khiến vua Đường Thái Tông không nhận ra ông đang vượt biển trên đường viễn chinh.

Thế giới Thứ ba, 27/2/2024, 00:00 (GMT+7)

Tags:

Trung Quốc