VnExpress
Background Video

Hàng chục tàu mắc cạn sau bão

Hàng chục tàu cá ở Hà Tĩnh bị bão Doksuri đánh dạt lên bờ đê, nhà chức trách đang điều máy cẩu tới đưa ra sông.
Thời sự  16:13 - 19/9

Đức Hùng  |  

 
 
 Tags

tàu cá bị bão đánh dạt lên bờ đê

chờ giải cứu

Hà Tĩnh

bão Doksuri

Tags: Hà Tĩnh

 
vnexpress