Hiệu ứng khiến hai cơn bão sáp nhập thành siêu bão

Hai cơn bão di chuyển gần nhau sẽ xoay tròn quanh nhau và tạo thành siêu bão theo hiệu ứng Fujiwhara.

Khoa học Thứ hai, 4/6/2018, 20:00 (GMT+7)