Hoàng Quý Phước phá chuẩn B Olympic

Hoàng Quý Phước giành HC vàng 100m bướm và phá chuẩn B Olympic với thành tích 53 giây 07.

Thể thao Thứ sáu, 25/11/2011, 06:33 (GMT+7)