Ga Đồng Đăng chỉnh trang

Đường sắt Việt Nam có tuyến liên vận Hà Nội - Nam Ninh đi qua ga Đồng Đăng. Từ đây đến ga Bằng Tường (Trung Quốc) khoảng 44 km.

Thế Quỳnh

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Thứ bảy, 23/2/2019, 21:44 (GMT+7)