Hợp chất sao Hỏa có thể là dấu vết sự sống cổ đại

Loại hợp chất hữu cơ mà robot Curiosity của NASA tìm thấy trên sao Hỏa năm 2018 có thể hình thành từ những quá trình sinh học.

Khoa học Thứ bảy, 7/3/2020, 12:15 (GMT+7)