Quá trình điều chế vắcxin ngừa virus corona

Các nhà nghiên cứu cần tạo đủ kháng nguyên để thử nghiệm trên người và động vật, do đó quá trình điều chế vắcxin sẽ kéo dài nhiều tháng.

Khoa học Thứ sáu, 31/1/2020, 11:03 (GMT+7)