Kế 'Vây Ngụy cứu Triệu' trong binh pháp Trung Quốc

Vây Ngụy cứu Triệu ý chỉ tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào nơi hiểm yếu khiến địch phải rút về.

Thế giới Thứ ba, 5/3/2024, 00:00 (GMT+7)