5 nhầm lẫn phổ biến về đường

Đường được cho là khiến trẻ tăng động hơn, nhưng nghiên cứu cho thấy không có mối liên hệ trực tiếp nào giữa đường với sự hiếu động của trẻ.

Khoa học Thứ ba, 10/10/2017, 10:00 (GMT+7)