Bản đồ lan truyền 5 tôn giáo lớn nhất thế giới

Đoạn video thể hiện quá trình hình thành và lan rộng của 5 tôn giáo lớn nhất thế giới từ năm 3.000 trước Công nguyên đến nay.

Khoa học Thứ sáu, 10/7/2015, 07:32 (GMT+7)