Bầy thú lông nhím đực nối đuôi nhau bám theo con cái

Vào mùa giao phối, những con thú lông nhím đực sẽ xếp hàng dài như đoàn tàu đi theo bạn tình tiềm năng đến khi con cái chịu giao phối.

Khoa học Thứ ba, 19/11/2019, 14:00 (GMT+7)