Bay xuống nước tránh diều hâu, chim thợ dệt bị cá sấu nuốt gọn

Phát hiện diều hâu phá tổ tìm mồi, chim thợ dệt nhanh chân bỏ trốn nhưng phạm sai lầm chí mạng khi đáp xuống con sông đầy cá sấu.

Theo Latest Sightings

Khoa học Thứ tư, 12/12/2018, 21:00 (GMT+7)

Loading