Biểu diễn trên cây vĩ cầm in 3D đầu tiên

Nghệ sĩ Laurent Bernadac biểu diễn với cây vĩ cầm điện tử chế tạo bằng công nghệ in 3D tiên tiến nhất và thiết kế dựa theo chiếc đàn huyền thoại Stradivarius.

Khoa học Thứ sáu, 11/9/2015, 15:45 (GMT+7)