Bộ phóng thiết bị định vị giúp cảnh sát theo dõi tội phạm

Công ty Mỹ chế tạo bộ phóng khí nén gắn ở đầu xe cảnh sát, có thể bắn thiết bị theo dõi GPS vào xe chạy phía trước.

Theo Yahoo Now

Khoa học Thứ bảy, 16/2/2019, 11:15 (GMT+7)