Cách cải tạo địa ngục sao Kim thành Trái Đất thứ hai

Con người có thể dùng bom nhiệt hạch tạo ra đại dương trên sao Kim, biến đổi khí quyển và làm mát hành tinh, tạo điều kiện sống lý tưởng.

Theo Hashem Al-Ghaili

Khoa học Thứ ba, 18/12/2018, 20:00 (GMT+7)