Cậu bé có những khả năng kỳ lạ

Đọc được nhiều thứ tiếng, giải toán lượng giác, thuộc lòng các nguyên tố hóa học, Ramses Sanguino còn làm mẹ mình bất ngờ bằng cách đọc ra suy nghĩ của bà.

Khoa học Chủ nhật, 3/1/2016, 00:00 (GMT+7)