Chạm vào phần nhạy cảm của robot có thể kích thích con người

Con người có thể trải qua sự kích động sinh lý khi chạm tay vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể robot, tương tự như khi chạm vào một người khác.

Khoa học Thứ tư, 6/4/2016, 12:06 (GMT+7)