Chất lỏng sôi và đóng băng cùng lúc

Xyclohexan được đổ vào một bình ở trạng thái chân không. Khi áp suất trong bình giảm xuống, xyclohexan trên bề mặt bắt đầu đóng băng còn chất lỏng bên dưới sôi, tạo ra quá trình chuyển trạng thái lỏng - rắn liên tục.

Khoa học Thứ bảy, 25/4/2015, 15:11 (GMT+7)