Đi tàu kiểu Ấn Độ

Cách thức đi tàu của các thanh niên này chỉ có thể thấy ở Ấn Độ, không thể nhầm với bất cứ nơi nào khác trên trái đất.

Khoa học Thứ bảy, 8/3/2014, 00:00 (GMT+7)