Điệu tap-dance gợi tình của chim di xanh

Chim di xanh là loài duy nhất nhảy tap-dance để thu hút bạn tình, ở cả con đực và con cái.

Khoa học Thứ bảy, 28/11/2015, 12:11 (GMT+7)