Hà Lan chế máy tạo sóng thần chống lũ

Cỗ máy do viện nghiên cứu Deltares ở Hà Lan chế tạo có thể tạo ra những con sóng khổng lồ nhằm thử nghiệm nhiều hệ thống chống lũ khác nhau.

Khoa học Thứ hai, 28/9/2015, 07:35 (GMT+7)