Hàng triệu con châu chấu 'xâm chiếm' Las Vegas

Châu chấu phát triển mạnh do thời tiết, bay dày đặc trên những con phố tại Las Vegas nhưng không gây nguy hiểm cho con người. 

Khoa học Chủ nhật, 28/7/2019, 09:46 (GMT+7)