Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời chứa băng bốc cháy

Xung quanh lõi của ngoại hành tinh Gliese 436b tồn tại dạng băng đặc biệt có thể duy trì trạng thái rắn kể cả khi nhiệt độ cao.

Theo Amaze Lab

Khoa học Thứ năm, 28/3/2019, 10:00 (GMT+7)