Hành tinh nóng 760 độ C gần như không có khí quyển

Nhờ kính viễn vọng Spitzer, các nhà khoa học quan sát được hành tinh đá LHS 3844b cách Trái Đất 48,6 năm ánh sáng.

Khoa học Thứ tư, 21/8/2019, 15:45 (GMT+7)