Hệ thống phân loại hành lý tự động trong sân bay Anh

Ở sân bay Heathrow, London, hệ thống phân loại tự động dựa vào thẻ thông tin để lập lộ trình cho hành lý mà không cần nhân công can thiệp.

Khoa học Thứ ba, 18/6/2019, 11:30 (GMT+7)