Hồ 140 triệu m2 ở Chile biến mất bí ẩn sau một đêm

Hồ Riesco rộng 14 km2, điểm câu cá và nghỉ mát phổ biến thuộc tỉnh Patagonia ở cực nam Chile, đột nhiên cạn khô, gây khó hiểu cho các nhà khoa học.

Khoa học Thứ tư, 27/7/2016, 20:15 (GMT+7)