Hổ con đầu hàng kẻ xâm phạm lãnh thổ

Ấn ĐộVắng bố, hổ con chưa đủ khả năng chiến đấu và bị một con hổ đực trưởng thành đuổi khỏi lãnh thổ.

Khoa học Thứ sáu, 29/11/2019, 21:00 (GMT+7)