Hố tử thần xuất hiện như thế nào

Những miệng hố tử thần rộng tới mức nuốt trọn xe hơi, nhà cửa và con người có thể xuất hiện ở mọi lúc và mọi nơi trên khắp thế giới.

Khoa học Thứ năm, 23/6/2016, 19:14 (GMT+7)