Kỹ thuật điêu khắc băng Cáp Nhĩ Tân

Ngoài việc sử dụng đèn màu và dải phát quang, nhiệt độ và nước khử ion là hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng băng điêu khắc tại Cáp Nhĩ Tân.

Khoa học Thứ ba, 22/9/2020, 08:00 (GMT+7)