Linh dương mất mạng dưới hàm sư tử

Châu PhiLinh dương kudu đực cúi đầu xuống uống nước, bị cản trở tầm nhìn, sư tử cái bất ngờ lao tới vồ lấy con mồi, tung ra nhát cắn chí mạng. 

Khoa học Thứ năm, 26/12/2019, 11:00 (GMT+7)