Loài ấu trùng thắp sáng những gò mối tại xavan Brazil

Ánh sáng xanh trên những gò mối bỏ hoang ở Cerrado là do sự phát quang sinh học của một loài ấu trùng bọ cánh cứng tạo nên.

Khoa học Thứ hai, 17/6/2019, 22:00 (GMT+7)