Loài cá mù giỏi đi bộ và leo thác ở Thái Lan

Nhóm các nhà khoa học ở New Jersey, Mỹ, phát hiện loài cá mù biết đi bộ và leo thác tài tình không kém động vật bốn chân trong một chuyến đi đến Thái Lan.

Khoa học Thứ sáu, 25/3/2016, 15:20 (GMT+7)