NASA kích hoạt đồng hồ nguyên tử vũ trụ

Đồng hồ Nguyên tử Không gian sâu bắt đầu hoạt động hôm 23/8, có thể giúp tàu vũ trụ tìm đường mà không cần liên lạc với Trái Đất.

Khoa học Thứ sáu, 30/8/2019, 11:00 (GMT+7)