Ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ

Mặt Trời chỉ giống như một hạt bụi khi so sánh với ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ.

Khoa học Thứ sáu, 25/12/2015, 20:00 (GMT+7)