'Người tan chảy' ở Ấn Độ

Khuôn mặt dị dạng nhìn giống như bị tan chảy của Mannan Mondal khiến cuộc đời ông gắn chặt với nghề ăn xin trên đường phố.

Khoa học Thứ tư, 21/5/2014, 11:39 (GMT+7)