Nhện cỏ giết rắn, treo xác lên mạng để ăn dần

Xác con rắn nâu bị nhện cỏ giết và treo trên mạng làm thức ăn dự trữ được phát hiện gần một hầm chứa đồ ở New South Wales, Australia.

Khoa học Thứ hai, 14/3/2016, 11:41 (GMT+7)