Nhựa nhiều gấp 7 lần cá con ở biển Hawaii

Cá con nuốt nhầm nhựa rồi lại trở thành thức ăn của những sinh vật lớn hơn, khiến ảnh hưởng ngày càng lan rộng.

Khoa học Thứ bảy, 16/11/2019, 15:37 (GMT+7)