Nơi gần không gian vũ trụ nhất trên Trái Đất

EcuadorDo vị trí ở xích đạo, núi Chimborazo vươn xa vào không gian hơn 2.000 m so với núi Everest trên dãy Himalayas.

Khoa học Thứ sáu, 13/12/2019, 11:30 (GMT+7)