Phát hiện mới về lượng nước trên sao Mộc

Nước chiếm 0,25% số phân tử trong khí quyển ở xích đạo sao Mộc, nhiều gấp gần ba lần so với khí quyển Mặt Trời.

Khoa học Thứ sáu, 21/2/2020, 11:45 (GMT+7)