Quá trình hình thành và ra đời của hố đen

Hố đen tồn tại ở trung tâm của mọi dải thiên hà và hố đen lớn nhất mà các nhà khoa học từng phát hiện có trọng lượng lớn gấp 40 tỷ lần Mặt Trời.

Khoa học Thứ hai, 11/1/2016, 13:04 (GMT+7)