Quan sát Nhật thực ở Việt Nam sáng ngày 9/3

Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ quan sát được hiện tượng nhật thực một phần vào ngày 9/3 năm 2016 tới đây. Nếu bạn quan sát từ đảo quốc Indonesia, bạn sẽ quan sát được Nhật thực toàn phần.

Khoa học Thứ năm, 3/3/2016, 05:15 (GMT+7)