Rác điện tử thải ra mỗi năm nặng bằng 125.000 chiếc máy bay

Rác điện tử chứa nhiều vật liệu giá trị nhưng tỷ lệ tái chế thấp, việc xử lý chúng cũng có thể gây hại cho con người và môi trường.

Theo WEF

Khoa học Thứ bảy, 26/1/2019, 12:00 (GMT+7)