Robot bay làm việc trên trạm vũ trụ

Robot Astrobee do NASA phát triển có thể giúp các phi hành gia quay phim, kiểm kê vật dụng, thậm chí tự làm thí nghiệm.

Khoa học Thứ hai, 20/5/2019, 16:15 (GMT+7)